График приравнителни изпити Февруари 2018 за самостоятелна форма на обучение

 

График изпитна сесия самостоятелна форма Февруари 2018 година