Спедиция, транспортна и складова логистика – Дуално обучение

„Спедитор-Логистик“/

„Спедиция, транспортна и складова логистика“ –  Дуално обучение

Разширено изучаване на английски език

Срок на обучение 5 годин

Какво ще знам и мога?

  • Спедиторът – логистик изпълнява икономически дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта.
  • По време на обучението ще изучава интензивно английски език, Бизнес комуникации; Транспортно и търговско право; Финансово-икономически анализ и контрол; Логистика; Стокознание; Маркетинг; Обща теория на счетоводната отчетност; Спедиционна дейност;

Управление на моторно превозно средство, за което получава свидетелство от категория „В” – БЕЗПЛАТНО