Обяви

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, тел. 082/841886

http://www.pgtransport-ruse.com

 

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10 годишен период на:

       1. Обект „Сграда с идентификатор 63427.8.496.3, със застроена площ 623 кв. метра, находяща се на бул. „Тутракан“ №32, гр. Русе – техническа сграда за съхранение, ремонт и обслужване на Автотранспортна техника, диагностика и реализация“ – 1 брой – начална тръжна месечна цена 686 лв. /без ДДС/. Депозит за участие – 100 лв.

         Оглед на обекта и продажба на тръжна документация – всеки работен денот 09:00 до 16:00 часа в деловодството на гимназията ул. „Проф. Диим. Баларев“№1.

         Срок за подаване на документите за участие /30 дни след публикуванетона обявата/ до 16:00 часа на 08.04.2019 година.

         Търгът ще се проведе на 09.04.2019 г. От 14:00 часа, в зала 208 на ПГ по транспорт ул. „Проф. Диим. Баларев“№1.

Заповед за търг