Прием след 7 клас

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт приема ученици след завършено основно образование по следните специалности:

  • Автомобилна мехатроника – дуална форма на  обучение
  • Локомотиви и вагони – дуална форма на обучение
  • Автотранспортна техника – дневна форма на обучение
  • Подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение