Прием за учебната 2021/2022 г.

През учебната 2021/2022 година ПГ по транспорт приема ученици след завършено основно образование по следните специалности:

  • Автомобилна мехатроника – дуална форма на  обучение
  • Спедиция, транспортна и складова логистика – дуална форма на обучение
  • Автотранспортна техника – дневна форма на обучение
  • Монтьор на подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение