Прием за учебната 2022/2023 г.

През учебната 2022/2023 година ПГ по транспорт приема ученици след завършено основно образование по следните специалности:

  • Автомобилна мехатроника – дневна форма на  обучение
  • Автотранспортна техника – дневна форма на обучение
  • Подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение