Свободи места за учебната 2018-2019 година

 

Клас Вид паралелка Профил / Специалност Брой места Чужд език Начин на изучаване
8 професионална Автомобилна мехатроника – дуална форма на обучение 1 английски език разширено
8 професионална Спедиция, транспортна и складова логистика – дуална форма на обучение 2 английски език разширено
8 професионална Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 2 английски език разширено
9 професионална Спедиция, транспортна и складова логистика 1 английски език разширено
9 професионална Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 4 английски език разширено
10 професионална Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 2 английски език неразширено
11 професионална Автотранспортна техника 1 английски език неразширено
11 професионална Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 6 английски език неразширено
11 професионална Автомобилна мехатроника 3 английски език неразширено
12 професионална Автотранспортна механика 4 английски език неразширено
12 професионална Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 8 английски език неразширено
Директор: Радосвета Жекова
  • Пощ. код: 7003
  • Адрес: ул. Димитър Баларев №1
  • тел. 082 / 84-18-86
  • pgtransport_rs@abv.bg