Свободи места за учебната 2016-2017 година

Свободни места по паралелки за учебната 2016/2017