Свободи места за учебната 2019-2020 година

Клас Профил / Специалност Брой
места
Изучаван
чужд
език
Начин на изучаване (интензивно, разширено, неразширено)
1 8а I гр Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника 4 АЕ разширено
2 8а II гр Спедитор – логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика 4 АЕ разширено
3 8б I гр Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника 4 АЕ разширено
4 8б II гр Техник по транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 4 АЕ разширено
5 9а I гр Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника 3 АЕ разширено
6 9а II гр Спедитор – логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика 4 АЕ разширено
7 9б I гр Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника 3 АЕ разширено
8 9б II гр Техник по транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 3 АЕ разширено
9 10а I гр Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника 0 АЕ разширено
10 10а II гр Спедитор – логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика 0 АЕ разширено
11 10 б Техник на подемно-транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 8 АЕ разширено
12 11а I гр Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника 3 АЕ/РЕ неразширено
13 11а II гр Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника 0 АЕ/РЕ неразширено
14 11 б Монтьор на подемно-транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 4 АЕ неразширено
15 12а I гр Техник по транспортна техника/Автотранспортна механика 3 АЕ/РЕ неразширено
16 12а II гр Техник по транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 4 АЕ/РЕ неразширено
17 12б Монтьор на подемно-транспортна техника/Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 10 АЕ неразширено
Директор: Радосвета Жекова
  • Пощ. код: 7003
  • Адрес: ул. Димитър Баларев №1
  • тел. 082 / 84-18-86
  • pgtransport_rs@abv.bg