Европейска седмица на професионалните умения в ПГ по транспорт

Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения, Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе участва в различни инициативи.

Седмицата е инициатива на Европейската комисия и цели да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение в подкрепа на качествените умения и работните места чрез прояви, които се провеждат из цяла Европа.

Професионална гимназия по транспорт – Русе участва в Русенския университет „Ангел Кънчев“ във форум – изложение “Професионални умения, стажуване и продължаващо обучение” с презентация за възможностите и добрите практики в сферата на професионалното образование и обучение, представена от инж. Цветанка Петкова. Работата по проекти: Еразъм+, Ученически практики, Подкрепа за успех бе онагледена със снимков материал.

Дуалната форма на обучение по специалностите предлагани от гимназията, също бяха представени в презентацията, където учениците работят в реална среда. Р

Работодателите, като фирми ЕТ „Електра“, ЕС „ТРАНС” и „София Франс Ауто” – Русе ЕАД, Дунарит и Spеedy са част от фирмите партньори, с които гимназията има сключени договори.

В седмицата на професионалните умения фирмите партньори организираха Ден на отворените врати за учениците от първи гимназиален етап, на които тепърва им предстои да работят в реална работна среда. Срещата с работодателите предизвика огромен интерес в учениците, които активно задаваха въпроси във връзка с новостите в съвременното автомобилостроене и спедиция. Срещите преминаха на високо професионално ниво и се оказаха изключително ползотворни.

 

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.