Прием за учебната 2023/2024 година

През учебната 2023/2024 година ПГ по транспорт приема ученици след завършено основно образование по следните специалности: