Пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Професионална гимназия по транспорт – Русе обучава в  дуална система на образование – учене чрез работа. Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 8,9 и 10 клас, от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Спедиция, транспортна и складова логистика“, дуална система на обучение.

Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН “Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в фирми ЕТ „Електра“, ЕС „ТРАНС” и „София Франс Ауто” – Русе ЕАД, Дунарит и Spеedy.

Собствениците на фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата, да ги обучават на модерна техника със съвременни методи и ресурси. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Прилагането на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Европейска седмица на професионалните умения в ПГ по транспорт

ПГ по транспорт-Русе с участие в Европейската седмица на професионалните умения

Ученици от 8, 9 и 10 клас ще се включат в Петото издание на Европейската седмица на професионалните умения, което ще протече под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор“.

В периода от 9 до 13 ноември 2020 г. те ще посетят разнообразни работодателски организации, като фирми ЕТ „Електра“, ЕС „ТРАНС” и „София Франс Ауто” – Русе ЕАД, Дунарит и Spеedy са част от фирмите партньори, с които гимназията има сключени договори –  при спазване на противоепидемичните мерки, за да се докоснат до професионалните умения и да почерпят непосредствен практически опит от утвърдени лидери в бранша.

По този атрактивен начин те ще могат да погледнат на професионалното обучение от по-широк ъгъл.

 

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Европейска седмица на професионалните умения в ПГ по транспорт

Остани жив, пази живота

ПГ по транспорт гр.Русе се  включи в кампанията  Дни на безопасността на   пътя в периода 16 – 22 септември 2020 г . В  часовете на класа бяха проведени  беседи под мотото „Остани жив! Пази живота“, при спазване на приетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 .  Беседите бяха онагледени със снимков и видеоматериал и отново на учениците  беше обърнато внимание на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти , а  на учениците притежаващи свидетелства за управление на МПС  със стаж до две години  стриктно да спазват ЗдвП и да се движат със  скорост съобразена с пътните условия. Комисията по БДП изнесе информация за ПТП с деца и ученици от справките  за произшествия  за първото полугодие на 2020г.  Анализирани  бяха причините за ПТП и рисковите кръстовища в близост до училището ,като бяха  набелязани мерки за избягване на произшествията  с ученици  и служители от ПГ по транспорт.

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Остани жив, пази живота

Правила за работа в условията на COVID-19 в ПГ по транспорт – Русе

ПЛАН ЗА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за работа в условията на COVID-19 в ПГ по транспорт – Русе

Обучение в електронна среда от разстояние

Информация за условията за обучение в електронна среда от разстояние може да намерите ТУК

Повече информация можете да получите на сайта на Регионално управление на образованието – Русе

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Обучение в електронна среда от разстояние

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

Поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се извърши на 15.09.2020г  от 9.00 часа и ще се  проведе по следния начин:

1.Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и учениците от XII клас в двора на гимназията.

2. За учениците от IX,X и XI клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класните стаи .

3.При влизане в сградата на гимназията всички ученици да носят и ползват лични предпазни средства /маска или шлем/.

Спокойна и успешна учебна година!

 

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Откриване на учебната 2020/2021 година

Необходими учебници за учебната 2020-2021 година

Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Необходими учебници за учебната 2020-2021 година

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет