Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Остани жив, пази живота

ПГ по транспорт гр.Русе се  включи в кампанията  Дни на безопасността на   пътя в периода 16 – 22 септември 2020 г . В  часовете на класа бяха проведени  беседи под мотото „Остани жив! Пази живота“, при спазване на приетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 .  Беседите бяха онагледени със снимков и видеоматериал и отново на учениците  беше обърнато внимание на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти , а  на учениците притежаващи свидетелства за управление на МПС  със стаж до две години  стриктно да спазват ЗдвП и да се движат със  скорост съобразена с пътните условия. Комисията по БДП изнесе информация за ПТП с деца и ученици от справките  за произшествия  за първото полугодие на 2020г.  Анализирани  бяха причините за ПТП и рисковите кръстовища в близост до училището ,като бяха  набелязани мерки за избягване на произшествията  с ученици  и служители от ПГ по транспорт.

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Остани жив, пази живота

Правила за работа в условията на COVID-19 в ПГ по транспорт – Русе

ПЛАН ЗА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за работа в условията на COVID-19 в ПГ по транспорт – Русе

Обучение в електронна среда от разстояние

Информация за условията за обучение в електронна среда от разстояние може да намерите ТУК

Повече информация можете да получите на сайта на Регионално управление на образованието – Русе

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Обучение в електронна среда от разстояние

Откриване на учебната 2020/2021 година

Уважаеми ученици и родители,

Поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се извърши на 15.09.2020г  от 9.00 часа и ще се  проведе по следния начин:

1.Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и учениците от XII клас в двора на гимназията.

2. За учениците от IX,X и XI клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класните стаи .

3.При влизане в сградата на гимназията всички ученици да носят и ползват лични предпазни средства /маска или шлем/.

Спокойна и успешна учебна година!

 

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Откриване на учебната 2020/2021 година

Необходими учебници за учебната 2020-2021 година

Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Необходими учебници за учебната 2020-2021 година

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

ПГ по транспорт – Русе изгражда STEM център

STEM център ще бъде изграден през новата учебна година в ПГ по транспорт – Русе. Това ще стане възможно благодарение на спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

„Със спечелването на проекта ще осигурим подходящата среда за реализиране на новите методи на преподаване. STEM центърът в училище ще предоставя добра възможност за интегриране на иновации. Средата ще даде увереност на учениците при работа с материали и ще подкрепи проектно-базираното обучение .

Пространството, заедно с технологиите и материалите в него, ще подпомага учебната програма, ще бъде достъпно за всички в училище, както и за клубни дейности. STEM ще се превърне в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, в място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители.

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за ПГ по транспорт – Русе изгражда STEM център

Подаване на документи за трети етап за прием в 8 клас

Уважаеми ученици и родители на седмокласници, подаването на документи за участие в приема на ученици за първи етап на класиране може да направите в ПГ по транспорт – Русе  от 3.07 до 7.07. 2020г/вкл./

Работно време на комисията:

24.07 и 27.07. 2020г от 8:00 до 19:00 часа

25.07 и 26.07 .2020 г от 9:00 до 13:00 часа

Документи ще се подават в Кабинет 111 в училището

Публикувано в Обяви | Коментарите са изключени за Подаване на документи за трети етап за прием в 8 клас