Прием за учебната 2024/2025 година

През учебната 2024/2025 година ПГ по транспорт приема ученици след завършено основно образование по следните специалности:

ГРАФИК ПРИЕМ И БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ