Прием

Предимства

 • БЕЗПЛАТНО: кат. „АМ”, „B” и „C”
 • Свидетелство за автокранисти, мотокаристи, електрокаристи, автовишки
 • ІІI степен на професионална квалификация
 • Стипендия за всички ученици и общежитие

Реализация у нас и в чужбина

 • Механици в пунктовете за технически прегледи
 • Техник в автосервизи и транспортни фирми
 • Водач на леки, товарни и специални автомобили
 • Техник по електрообзавеждане в автосервизи и транспортни фирми
 • Работа с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули
 • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за работа с всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини.
 • Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Работа по проекти

 • Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS