ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити от 05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали-до 17.05.2019 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2019 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 25.05.2019 г. – 08.06.2019 г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до  13.06.2019 г.

За повече информация www.mon.bg, www.zamaturite.bg

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до до 22.08.2019 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 23.08.2019 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2019 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 29.08.2019 г. – 07.09.2019 г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2019 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Януарска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 21.12.2018г.
• Теория на специалността – 23.01.2019 г.
• Практика по специалността – 24 и 25 януари 2019 г.

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 10.05.2019г.
• Теория на специалността – 06.06.2019г.
• Практика по специалността – 04 и 05 юни 2019г.

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 30.08.2019г.
• Теория на специалността – 11.09.2019г.
• Практика по специалността – 12 и 13 септември 2019г.