ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 06.03. до 17.03.2017 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2017 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали-до 18.05.2017 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2017 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 20.05.2017 г до 04.06.2017 г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2017 г.

За повече информация www.mon.bg, www.zamaturite.bg

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 03.07. до 14.07.2017 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2017 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 25.08.2017 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 25.08.2017 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 29.08. до 08.09.2017г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 11.09.2017 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Януарска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 23.12.2016г.
• Теория на специалността – 26.01.2017г.
• Практика по специалността – 27 и 30 януари 2017г.

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 10.05.2017г.
• Теория на специалността – 09.06.2017г.
• Практика по специалността – 12 и 13 юни 2017г.

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 01.09.2017г.
• Теория на специалността – 08.09.2017г.
• Практика по специалността – 11 и 12 септември 2017г.