ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 05.03. до 16.03.2018 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали-до 18.05.2018 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 25.05.2018 г до 08.06.2018 г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

За повече информация www.mon.bg, www.zamaturite.bg

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – от 02.07. до 13.07.2018 г.
• Допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2018 г.
• Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2018 г.
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2018 г.
• Оценяване на изпитните работи – от 29.08. до 07.09.2018г.
• Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Януарска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 22.12.2018г.
• Теория на специалността – 25.01.2018 г.
• Практика по специалността – 26 и 29 януари 2018г.

Юнска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 09.05.2018г.
• Теория на специалността – 06.06.2018г.
• Практика по специалността – 07 и 08 юни 2018г.

Септемврийска сесия

• Подаване на заявления за допускане до държавни изпити – до 01.09.2018г.
• Теория на специалността – 07.09.2018г.
• Практика по специалността – 10 и 11 септември 2018г.