Ръководство

Директор
инж. Радосвета Жекова

Заместник-директор по учебно-производствената дейност
инж.Валери Великов

Заместник-директор учебната дейност
Милена Ениманева