Ръководство

Директор
инж. Радосвета Жекова

Заместник директор по учебно-производствената дейност
инж.Валери Великов

Заместник директор учебната дейност
Милена Ениманева