Учители

ИМЕ ПРЕДМЕТ
инж. Радосвета Жекова Техническа механика
Милена Ениманева Физика и астрономия
инж. Валери Великов Учебна практика
Маргарита Станчева Български език и литература
Виктория Пенева
Български език и литература и история
Светла Петрова Английски език
Десислава Николова
Английски език
Йорданка Великова Български език и литература, Руски език
Евгения Рашкова Математика, информатика и информационни технологии
Милена Цветанова Ръководител направление „ИКТ“,информатика и информационни технологии
Весела Димитрова История и цивилизация, География и икономика
Петя Атанасова Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Васил Петров Физическо възпитание и спорт
инж. Йордан Данков Двигатели с вътрешно горене
инж. Тодор Жеков Експлоатация на автотранспортната техника, Здравословни и безопасни условия на труд, Техническо чертане
инж. Цветанка Петкова Безопасност на движението по пътищата, Икономика
инж. Венцислава Здравкова Електротехника и електроника
инж. Даниел Недялков Подемно-транспортна техника
инж. Боян Цветков
Учебна практика
инж. Славчо Славов Учебна практика