Учители

 

ИМЕ ПРЕДМЕТ
инж. Радосвета Жекова Техническа механика
Евгения Рашкова Математика
Десислава Атанасова Педагогически съветник
Ивелина Механджиева Педагогически съветник
Маргарита Станчева Български език и литература
Виктория Пенева
Български език и литература и история
Светла Петрова Английски език
Десислава Николова
Английски език, учебна практика
Йорданка Великова Български език и литература, Руски език
Боряна Нечкова Математика, физика и информационни технологии
Милена Колева Ръководител направление „ИКТ“,информатика и информационни технологии
Весела Димитрова История и цивилизация, География и икономика
Петя Атанасова Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Цветелина Стойчева Материалознание
Христина Велизарова Физическо възпитание и спорт
инж. Росен Йовчев Двигатели с вътрешно горене
инж. Тодор Жеков Експлоатация на автотранспортната техника, Здравословни и безопасни условия на труд, Техническо чертане
инж. Цветанка Петкова Безопасност на движението по пътищата, Икономика
инж. Венцислава Здравкова Електротехника и електроника
Валерия Кръстева- Раднева Икономически дисциплини
инж. Даниел Недялков Подемно-транспортна техника
инж. Боян Цветков
Учебна практика
инж. Дилян Дилянов Учебна практика
инж. Славчо Славов Учебна практика