Автомобилна мехатроника – Дуално обучение

Специалност: Автомобилна мехатроника – дуално обучение

Разширено изучаване на английски език

Срок на обучение 5 години

 

Какво ще знам и мога?

  • Учениците придобиват знания и умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
  • Умения за организация, контрол и извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобила;
  • Умения за извършване на изпитания и правене на регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ и на автомобила;
  • Умения за проектиране, монтиране и ремонтиране, чрез компютърна техника и роботизирани системи в автомобили, мотоциклети, трактори и други транспортни средства;
  • Управление на автотранспортна фирма;
  • Интензивно изучаване на Английски език.
  • Учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация и професия Техник по транспортна техника.

Управление на моторно превозно средство, за което получава свидетелство от категория „В” – БЕЗПЛАТНО