Автомобилна мехатроника

Срок на обучение 4 години
Образование средно
Степен на професионална квалификация трета

Характеристика на професията
В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.

Завършилият тази професия може:

  • Да работи с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули
  • Да конструира роботи и робототехнически системи както с промишлено, така и с непромишлено предназначене
  • Да извършва техническа диагностика на машини, уреди и апарати в автомобила
  • Да консултира и контролира качеството в автомобилостроенето

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория АМ, В – безплатно;
  • Свидетелство за управление на мотокар – безплатно