Техник на подемно-транспортна техника

Техник на подемно-транспортна техника

Срок на обучение 5 години
Образование средно
Степен на професионална квалификация втора
Правоспособност водач на МПС категория „АМ“ и „В“ и „С“

Характеристика на професията
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване и управление на МПС, автокранове, електро и мотокари

Завършилият тази професия може:

  • Да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ, автомобили, кранове и кари; производител
  • Да извършва диагностика основни механизми и системи на ДВГ, автомобили, кранове и кари
  • Да извършва правилна експлоатация, техническо обслужване и ремонт на основни системи, изпитания и регулировки на основни агрегати и цялостно на ДВГ и автомобили
  • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия както и поемане на отговорности за работата на други лица /ръководни длъжности/

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Втора степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория АМ, В и С – безплатно;
  • Свидетелство за управление на мотокар – безплатно.
  • Свидетелство за управление на автокран – безплатно.