Прием

Предлагани специалности за учебната 2019/2020 година

Автомобилна мехатроника, кат. „B” ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
Спедиция, транспортна и складова логистика  кат. „B” – ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Автотранспортна техника, кат. „B” дневна форма на обучение

Техник по подемно-транспортна техника, кат. „В” и „C” дневна форма на обучение

 

График прием

Прием след завършен 7-ми клас

 

Свободи места за учебната 2018-2019 година

Условия за кандидатстване след 7-ми клас

 • Завършено основно образование;
 • Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване

Необходими документи

Условия за кандидатстване след 7-ми клас

 • Завършено основно образование;
 • Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване

Предимства

 • БЕЗПЛАТНО: кат. „АМ”, „B” и „C”
 • Свидетелство за автокранисти, мотокарист, електрокаристи автовишки – ІІ степен
 • Стипендия и общежитие
 • Собствени бази за отдих на море и планина

Реализация у нас и в чужбина

 • Механици в пунктовете за технически прегледи
 • Техник в автосервизи и транспортни фирми
 • Водач на леки, товарни и специални автомобили
 • Техник по електрообзавеждане в автосервизи и транспортни фирми
 • Работа с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули
 • Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за работа с всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини.
 • Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Работа по проеки

 • Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS