График прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

След завършено основно образование

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – удостоверение, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – удостоверение
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-ви етап II-ри етап III-ти етап
Подаване на документи 05-07.07.2022 26-27.07.2022
Обявяване на списъците с приетите ученици до 12.07.2022 до 20.07.2022 29.07.2022
Записване 13-15.07.2022 21-22.07.2022 01-02.08.2022
Попълване на незаети места до 10.09.2022