График прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

След завършено основно образование:

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО x2
  • МАТЕМАТИКА НВО x2,
  • ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование

Максимален бал – 500
Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

  • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  • добър 4 се приравнява на 26 точки;
  • среден 3 се приравнява на 15 точки.
ГРАФИК I-ви етап II-ри етап III-ти етап
Подаване на документи 05-07.07.2022 26-27.07.2022
Обявяване на списъците с приетите ученици до 12.07.2022 до 20.07.2022 29.07.2022
Записване 13-15.07.2022 21-22.07.2022 01-02.08.2022
Попълване на незаети места до 10.09.2022