График прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

След завършено основно образование

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – удостоверение, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – удостоверение
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-ви етап II-ри етап III-ти етап
Подаване на документи 03-07.07.2021 26-27.07.2021
Обявяване на списъците с приетите ученици до 13.07.2021 до 20.07.2021 до 29.07.2021
Записване до 16.07.2021 до 22.07.2021 до 30.07.2021
Попълване на незаети места 10.09.2021