График прием

I. След завършен 7. клас

II.След завършен 8. клас