Национална програма „Иновации в действие“

Обща цел на програмата:
Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за
креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните
иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на
иновативните училища.

Конкретни (специфични) цели на програмата:
-Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата
иновация, общите цени и задачи.
-Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните
училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.
-Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с
общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
-Създаване на условия за партньорство за иновации:
-Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация,
публикуване н изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни
продукти.
-Актуализиране на информационна платформа за подпомагане изграждане
мрежата на иновативни училища и училища търсещи и прилагащи иновативни практики.
-Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските
училища.
-Научен анализ на иновациите в училищното образование.

Национална програма „Иновации в действие“ (mon.bg)

Посещение в иновативното училище ПГ  по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас по Модул 1 на НП „Иновации в действие“ от 27.04. до 29.04.2022 г.

Разходка с нашите домакини по НП „Иновации в действие“ в ПГ „Проф. Асен Златаров“ – гр. Видин от 08.06.2022г. до 09.06.2022г.

Открит урок по комуникации и философия и кръгла маса “ Иновации в училище- предизвикателства и възможности“.