Бинарен урок

Каква е връзката между историята и устройството на автомобила?
Учениците от 9 а клас откриха отговора на този въпрос в проведения бинарен урок по история и общо устройство на транспортната техника, който бе реализиран в резултат на екипна работа между учители от общообразователна и професионална подготовка.
Нашите възпитаници надградиха с интерес своите знания в областта на историята и устройството на автомобила, като проследиха появата, развитието и техническите нововъведения, довели до създаването на съвременните автомобили.
Чрез свои творчески разработки учениците представиха пред класа развитието на известна марка автомобил от създаването му до днес.
На урока присъства ръководството на ПГ по транспорт, както и представители на методическите обединения.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.