Училищен кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2019 година