ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

За учебната 2021/2022 година проведохме пробно стажуване с 8а, 9а и 10а класове във фирмите: „ЕС ЕФ ЕЙ РИТЕЙЛ“-Русе ЕАД и „ЕС ТРАНС“ ООД и им се издадоха сертификати.

  • Осмокласниците от специалност Автомобилна мехатроника получиха работно облекло и обувки.
  • Учениците от 10а клас завършиха успешно обученията по Професионална подготовка и Чужд език, които бяха проведени от инж. Венцислава Здравкова и Светла Петрова.
  • Включихме се в разработване на Учебно помагало по „Обща теория на счетоводната отчетност“.
  • В РУ „Ангел Кънчев“ група учители преминаха курс на обучение на тема „Нови методи на преподаване“.
  • През месец май обучихме наставниците от фирмите-партньори за втори път и им издадохме удостоверения.
  • Юли месец приключва Практическото обучение в реална работна среда на учениците от 11а клас и ще се изплатят полагащите се възнаграждения на наставниците.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.