Изпълнение на Ключова дейност 1 по проект № 2023-1-BG01-KA122-VET-000138540
„Приобщаване на младите хора и надграждане на
специфични професионални умения чрез
интернационална мобилност“,
осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на Европейскиясъюз по Програма „Еразъм+” в гр. Лисабон (Португалия).
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.