ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – МИНАЛИ И НАСТОЯЩИ

Първи ноември е ден за почит на предците и будителите – книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало.

Преди Освобождението на тази дата е почитан Св. Иван Рилски. Днес той се счита за молител пред Бога и покровител на всички българи.

Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909г. През 1922г. министърът на Народното просвещение – Стоян Омарчевски внася предложение за обявяване на 1 ноември за ден на българските народни будители. През есента на 1945г. празникът е изхвърлен от празничния календар, а на 1.11. 1990г. по почин на народното сдружение „Мати Болгария” е възстановен.

Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали толкова съдбовна роля за формирането на богата култура и литература.

Затова и споменът за славните дела на дедите ни не трябва да изчезне.

Светлите имена на дейците и мъчениците на Българското възраждане трябва да пребъдат  и след нас, за да ги има българите, за да я има България.

Денят на народните будители беше отбелязан в ПГ по транспорт – Русе с няколко мероприятия:

В часовете по изобразително изкуство в 9 клас беше поставена задача на тема: Будителите в миналото и днес. След оценка на поставената задача беше подредена училищна изложба.

В часовете по български език и литература в 10 клас, след обсъждане на темата за ролята на будителите в българската културна и литературна история, на дискусия беше подложен проблемът: Имаме ли нужда от будители днес.

Предстоящия празничен ден на народните будители беше отбелязан с тържество, в което активно и с ентусиазъм се включиха ученици от 10-те класове. С весел скеч, който предизвика усмивка на лицата на всички, те поздравиха своите учители. В тържеството взе участие и второкласникът от у-ще „Васил Априлов” – Преслав Йорданов, чийто детски възторг предизвика радост и аплодисменти у по-големите.

 

В забързания ритъм на съвременните млади хора времето забави своя ход, за да им припомни стореното от дейците на Българското просвещение, които проправиха пътя, по който днес уверено, с ентусиазъм и енергия крачат техните наследници.

Честит празник!

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар