Доброто трябва да се споделя, доброто е заразно!

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва денят за борба с училищния тормоз, познат като „Ден на розовата фланелка“.
Днес нашето училище- ПГ по транспорт съвместно с ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ отбелязахме деня с обща инициатива, като казваме: Не на тормоза, но не за ден!
Учениците да не се тормозят, да казват НЕ на агресията, а да са единни, защото всеки е личност, независимо от социалното положение или етнос!
За учениците на ПГ по транспорт е поставена „Поща на Доброто“, чрез която те имат възможност да споделят доброто, което са направили, чули или видели!
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.