Допуснати ученици до втори етап на класиране по програма „Еразъм+“

        След направеното на първи етап класиране на подбор на бенефициенти за участие в проект за образователна мобилност № 2016-1-BG01-KA102-022908 на тема „Европейски модел на професионалната подготовка чрез устойчиво партньорство и сътрудничество“ до участие във втори етап /общотехнически тест/ се допускат следните ученици: СПИСЪК

Публикувано в Обяви, Съобщения. Постоянна връзка.

Вашият коментар