Екскурзия по проект „Твоят час“ на ученици от ПГ по транспорт

На 13.05.2017г. учениците от ПГ по транспорт гр. Русе посетиха Мултимедиен посетителски център – музей на восъчните фигури в  гр. Велико Търново и се запознаха исторически личности и паметни събития от периода на Второто българско царство. След разходка в музея, екскурзията продължи км Габрово. Там учениците посетиха  Интерактивният музей на индустрията. Той въвлича посетителите си посредством иновативния си подход и възможностите на модерните технологии в пътешествие през времето, превежда ги през различни исторически епохи, разкрива пред очите им с тяхното дейно участие вълнуващи моменти от историята на този емблематичен български град. Посещението на този музей бе изключително полезен за участниците в клубовете „Електрона мисъл“ и „Дигитални компетентности“.  След вълнуващата разходка в музея, участниците в екскурзията посетиха Националния музей на образованието. Там учениците от клубът „Български език и литература – подготовка за ДЗИ“ развитието на българското образование от създаването на славянската писменост до съвременното обучение.  Екскурзията бе по проект „Твоят час“ Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Преподавателите Румянка Делева, Милена Цветанова и инж. Венцислава Здравкова заедно с учениците се убедиха в полезноста от изнесени занятия по проект „Твоят час“, тъй като в неформална обстановка, чрез игри и забавления се учи неусетно.

 

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар