Учители

 

ИМЕ ПРЕДМЕТ
инж. Радосвета Жекова Техническа механика
Евгения Рашкова Математика
Десислава Атанасова Педагогически съветник
Валерия Кръстева- Раднева Математика, физика и информационни технологии
Маргарита Станчева Български език и литература
Виктория Пенева
Български език и литература, история и цивилизации, гражданско образование
Светла Петрова Английски език
Десислава Николова
Английски език, учебна практика
Йорданка Великова Български език и литература, Руски език
инж. Боряна Нечкова Икономически дисциплини
инж. Милена Колева Ръководител направление „ИКТ“, информационни технологии
Весела Димитрова История и цивилизация, география и икономика
Петя Атанасова Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
инж. Ивелина Христова
Технически дисциплини-теория и практика
Христина Велизарова Физическо възпитание и спорт
инж. Росен Йовчев Технически дисциплини-теория и практика
инж. Тодор Жеков Технически дисциплини-теория
инж. Цветанка Петкова Учител-методик
инж. Венцислава Здравкова Учебна практика
инж. Людмила Ганчева Технически дисциплини-теория и практика
инж. Даниел Недялков Подемно-транспортна техника
инж. Боян Цветков
Учебна практика
инж. Дилян Димитров Учебна практика
инж. Славчо Славов Учебна практика