Инвестиция в думи

На 20.01.2023 г. г-жа Виктория Пенева и г-жа Боряна Нечкова проведоха интердисциплинарен урок по български език и предприемачество на тема „Инвестиция в думи“, по време на който учениците от VІІІ б клас премериха сили в своите знания за правописа и своите умения по предприемачеството. Участниците бяха разделени на отбори.
Целта на урока беше чрез работа в екип, игра и забавление учениците да затвърдят и приложат своите знания, придобити в часовете по български език, както и да демонстрират познанията си по предприемачество – отборите получават в началото определен капитал, който могат да инвестират в запазване на ключово за играта поле или да купуват букви.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.