Безопасността на движението под мотото “Пази семейството си на пътя”

ПГ по транспорт участва в Безопасността на движението под мотото “Пази семейството си на пътя”. Часовете на класа на 01,04,07,08 и 09.10.2019г. бяха проведени в кабинета по   БДП, комисията  по БДП проведе беседи и казуси с всички ученици във връзка с рисковото поведение на  пътя на учениците, като пешеходци, велосипедисти и водачи на МПС.

Учениците задаваха въпроси интересуваха се от причините водещи до ПТП.

Дискусията премина и с онагледяване със снимков и видео материал.

Бяха им напомняни правилата за движение и пресичане на пешеходните пътеки,  правилата за управление на велосипеди ,както и използването на мобилни телефони при преминаване през улици и  кръстовища с интензивно движение.

На водачите – дванадесетокласници, комисията по безопасност на движението обърна внимание за  опасностите при управление на автомобилите във връзка с настъпващите есенно – зимни условия.Автомобилите трябва да бъдат  оборудвани  със зимни гуми , заредени с ниско замръзващи течности , изправни светлини и стъкло измиващи устройства.

На 10.10.2019г. в 17.30ч. беше проведена родителска среща ,на която комисията по БДП обърна внимание на родителите във връзка с зачестилите произшествия с неправоспособни и млади водачи за контрол върху  поведението на учениците  придобили правоспособност за управление на МПС като участници в пътното движение.На неправоспособните водачи да не им се преотстъпва управлението на семейното МПС , както и ключовете на автомобилите да се съхраняват на недостъпни за тях места.

Съвместно с полицейски инспектори от второ РПУ- Русе беше направен оглед на транспортната инфраструктура в близост до училището и се взеха мерки за ограничаване на ПТП, като бяха отстранени паркиращите товарни автомобили в близост до училището , които ограничаваха видимостта при пресичане по пешеходната пътека пред главния вход.