Без произшествия през първия срок

През първия учебен срок в ПГ по транспорт гр.Русе не е имало пътнотранспортни произшествия  с пострадали  ученици .

Комисията по БДП работи съвместно с полицейски инспектори от второ РПУ- Русе и  в началото на учебната година беше направен оглед на транспортната инфраструктура в близост до училището , взеха се мерки за ограничаване на ПТП, като бяха поставени знаци за намаляване на скоростта на МПС и бяха отстранени паркиращите товарни автомобили в близост до училището , които ограничаваха видимостта при пресичане по пешеходната пътека пред главния вход.

Обучението по БДП с учениците от 8,9 и10 клас в часа на класа се провеждат в кабинета по БДП, където учениците се запознават с правилата за движение  на пешеходци и велосипедисти и причините водещи до ПТП .Редовно се провеждат  беседи и дискусии  във връзка с рисковото поведение на участниците  в  пътното движение ,които преминават с онагледяване със снимков и видео материал.

Във връзка с наскоро случилото се ПТП със  загинали ученици , беше проведен извънреден инструктаж  с придобилите свидетелства за управление на МПС ученици в ПГ по транспорт.

Преди началото на часовете по управление на автомобила  с  учениците   се провежда  ежедневен инструктаж  съгласно Заповед №РД09 – 2061/08.08.2019г. на Министъра на образованието и науката.

Ежедневно се проверява техническото състояние на учебните автомобили съгласно Приложение №1 на Заповед №РД09 – 2061/08.08.2019г.

Учителите по БДП редовно преминават периодично обучение за повишаване на квалификацията  в РУ “Ангел Кънчев“  гр.Русе.