Отбелязване на Деня на безопасността по пътищата -29.06.2020 в ПГ по транспорт

В платформата на електронния дневник Школо, през модул комуникации изпращаме материали:

 1. Национална стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата на РБ (2011-2020), приета с решение №946/22.12.2011 година на МС
 2. Видеоклипове и снимки за
  • Безопасно предвижване на пешеходци и велосипедисти
  • Използване на предпазни колани
  • Недопускане на разсейване от мобилни телефони
  • Спазване на максимално допустимата скорост за движение и др.
 3. Мерки за намаляване на ПТП на база 2010 година с 50%