Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

ПГ по транспорт гр. Русе отбеляза  Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Всяка година в света загиват от ПТП  около 13 милиона души и 50 милиона са сериозно ранени.

В  часовете на класа бяха проведени беседи под  мотото „Животът не е резервна част”. Беседите бяха онагледени със снимков и видеоматериал и отново на учениците беше обърнато внимание на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти, а  на учениците притежаващи свидетелства за управление на МПС  със стаж до две години стриктно да спазват ЗдвП и да се движат със  скорост съобразена с пътните условия.