МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И АГРЕСИЯТА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ и АГРЕСИЯТА

Превантивни мерки и дейности за предотвратяване и противодействие на училищния тормоз между децата и учениците