Учебни планове за 2020/2021 учебна година

Автомобилна мехатроника –  дуална форма на обучение:

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Автомобилна мехатроника –  дневна форма на обучение:

12 клас

Спедиция, транспортна и складова логистика – дуална форма на обучение:

9 клас

10 клас

11 клас

Автотранспортна техника  – дневна форма на обучение:

8 клас

9 клас

10 клас

12 клас

Техник на подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Монтьор на подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение

12 клас