Учебни планове 2019 2020

Автомобилна мехатроника –  дуална форма на обучение:

8 клас

9 клас

10 клас

Автомобилна мехатроника –  дневна форма на обучение:

11 клас

12 клас

Спедиция, транспортна и складова логистика – дуална форма на обучение:

8 клас

9 клас

10 клас

Автотранспортна техника  – дневна форма на обучение:

8 клас

9 клас

11 клас

12 клас

Техник на подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение

8 клас

9 клас

10 клас

Монтьор на подемно-транспортна техника – дневна форма на обучение

11 клас

12 клас

Индивидуални учебни планове

Индивидуален училищен учебен план за специалност Автомобилна мехатроника

Индивидуален училищен учебен план за специалност Спедиция, транспортна и складова логистика 9 клас