Учебни планове 2021/2022г.

Автомобилна мехатроника-дуална форма на обучение

 8 клас

9 клас

 10 клас

11 клас

12 клас

Спедиция, транспортна и складова логистика-дуална форма на обучение

10 клас

11 клас

 12 клас

Автотранспортна техника-дневна форма на обучение

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Подемно-транспортна техника-дневна форма на обучение

9 клас

 11 клас

 12 клас

Автобояджийство-дневна форма на обучение

 10 клас