Национален ден на безопасността на движението по пътищата

ПГ по транспорт гр. Русе се  включи в националната кампания по безопасност движението по пътищата на 29.06.2022 г. В часовете на класа бяха проведени беседи под мотото „Остани жив! Пази живота“. Беседите бяха онагледени със снимков и видеоматериал, и отново на учениците беше обърнато внимание на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти през периода на лятната ваканция ,а на учениците притежаващи свидетелства за управление на МПС-стриктно да спазват Закона за движение по пътищата и да се движат със скорост, съобразена с пътните условия. Комисията по БДП изнесе информация за ПТП с деца и ученици от справките за произшествия за първото полугодие на 2022г. Анализирани бяха причините за ПТП и рисковите кръстовища в близост до училището, като бяха набелязани мерки за избягване на произшествията с ученици и служители от ПГ по транспорт.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.