Новаторски дух и обновен кабинет в Гимназията по транспорт

Днес, 28.04.2021 г., се състоя откриването на обновения и модерно оборудван кабинет за часовете по професионална подготовка – теория и практика, изграден по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”.
Кабинетът е оборудван със симулационни стендове за диагностика на горивна система, проверка състоянието на ел. система на автомобила и електрическите вериги. Симулатори за откриване и отстраняване на неизправности в различните системи.
Учениците от дуалната система на обучение, получиха инструменти, учебници и учебни помагала, работно облекло, обувки, лични предпазни средства.
Педагогическият колектив на ПГТр-Русе дейно работи по различни национални и европейски програми и проекти, в резултат на което в училището се модернизира образователно-възпитателният процес.
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.