Автомобилна мехатроника

Професия – Техник по транспортна техника

Срок на обучение 5 години
Дуална форма на обучение

Какво ще знам и мога?

  • Учениците придобиват знания и умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
  • Умения за организация, контрол и извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобила;
  • Умения за извършване на изпитания и правене на регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ и на автомобила;
  • Умения за проектиране, монтиране и ремонтиране, чрез компютърна техника и роботизирани системи в автомобили, мотоциклети, трактори и други транспортни средства;
  • Управление на автотранспортна фирма.

Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Работа по проекти

Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS след преминаване на теоретичен и практически изпит по професионална подготовка на желаещите кандидати.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Водач на МПС категория АМ и В – безплатно;
  • Свидетелство за управление на мотокар – безплатно.