Спедиция, транспортна и складова логистика

Професия: Спедитор – логистик

Срок на обучение 5 години
Дуална форма на обучение

Какво ще знам и мога?

  • Спедиторът – логистик изпълнява икономически дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта.
  • По време на обучението ще изучава интензивно английски език, Бизнес комуникации; Транспортно и търговско право; Финансово-икономически анализ и контрол; Логистика; Стокознание; Маркетинг; Обща теория на счетоводната отчетност; Спедиционна дейност.

Придобитите знания са добра основа за продължаване на образованието във ВУЗ.

Стаж по международна програма “ЕРАЗЪМ+” в страни от Европа с получаване на международен сертификат EUROPASS след преминаване на теоретичен и практически изпит по професионална подготовка на желаещите кандидати.

Управление на моторно превозно средство, за което получава свидетелство от категория „В” – БЕЗПЛАТНО