Обществен съвет към Професионална гимназия по транспорт

  1. Състав на обществения съвет към ПГ по транспорт

Председател:

  • Снежана Владкова-Бенева – представител на родителите

Членове:

  • Деница Йорданова – представител на МОН
  • Димитър Димитров, ЕТ „Електра- Димитър Димитров“ – представител на работодателите
  • Марияна Георгиева – представител на родителите
  • Невян Великов– представител на родителите
  • Андриана Желева – представител на родителите
Публикувано в Съобщения. Постоянна връзка.

Вашият коментар