Остани жив, пази живота

ПГ по транспорт гр.Русе се  включи в кампанията  Дни на безопасността на   пътя в периода 16 – 22 септември 2020 г . В  часовете на класа бяха проведени  беседи под мотото „Остани жив! Пази живота“, при спазване на приетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 .  Беседите бяха онагледени със снимков и видеоматериал и отново на учениците  беше обърнато внимание на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти , а  на учениците притежаващи свидетелства за управление на МПС  със стаж до две години  стриктно да спазват ЗдвП и да се движат със  скорост съобразена с пътните условия. Комисията по БДП изнесе информация за ПТП с деца и ученици от справките  за произшествия  за първото полугодие на 2020г.  Анализирани  бяха причините за ПТП и рисковите кръстовища в близост до училището ,като бяха  набелязани мерки за избягване на произшествията  с ученици  и служители от ПГ по транспорт.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар