ПГ по транспорт – Русе изгражда STEM център

STEM център ще бъде изграден през новата учебна година в ПГ по транспорт – Русе. Това ще стане възможно благодарение на спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

„Със спечелването на проекта ще осигурим подходящата среда за реализиране на новите методи на преподаване. STEM центърът в училище ще предоставя добра възможност за интегриране на иновации. Средата ще даде увереност на учениците при работа с материали и ще подкрепи проектно-базираното обучение .

Пространството, заедно с технологиите и материалите в него, ще подпомага учебната програма, ще бъде достъпно за всички в училище, както и за клубни дейности. STEM ще се превърне в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, в място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар