Практическа насоченост и кариерно ориентиране в часа по БЕЛ

Гост-лектор в часа по български език на 12 б клас на тема „Мотивационно писмо“ бе Дарина Петкова – кариерен консултант. Урокът беше с практическа насоченост, свързана с особеностите на мотивационното писмо и неговото изготвяне. Г-жа Петкова проведе дейности по кариерно ориентиране на бъдещите абитуриенти. Проведеният час бе ориентиран към развитие на комуникативно компетентности у учениците, необходими им за успешното професионално реализиране след дипломирането им.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.