Предстоящо обучение по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Професионална гимназия по транспорт – Русе обучава в  дуална система на образование – учене чрез работа. Предстоящото обучение за наставници ще  се проведе през месец Май 2021г. от работодатели-партньори на гимназията в рамките на проекта на МОН “Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Прилагането на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар