Предстоящо откриване на STEM кабинет

Нашето училище спечели и реализира проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

STEM образованието е насочено към учебните дисциплини за наука, технологии, инженерство и математика. Реализирана е концепция за иновативна образователна среда и използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Те са достъпни за всички ученици и учители. Зонaтa в STEM центъра осигуряват подходяща среда за всички планирани обучителни дейности и социално общуване. Той се състои мейкър спейс пространство, оборудвани с най-съвременна апаратура за обучение, като 3D принтери за изработване на части и електронни устройства за автомобили, машина за гравиране и изрязване, интерактивни маси за изследване и игровизация. Чрез STEM постигаме образователна среда, която ще предостави възможности за развиване на критическо мислене, инициативност, изобретателност и в крайна сметка до намиране на практически решения, свързани с изучаваната професия. Среда, която ще осигурява по-голяма автономност на обучаемите при тяхната подготовка, ще насърчава работата им в групи по осъществяването на проекти и ще им предоставя възможности за пълноценна изява с прилагане на един интерактивен образователен модел, за който е характерно наличието на осъзната потребност от информация, идентификация и решаване на проблеми в динамична обкръжаваща среда, приспособяване към информационните ресурси и превръщане на информацията в годен за приложение ресурс.

Официалното откриване ще бъде на  28.10.2021 г. Заповядайте, да уважите празника ни!

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.