Преустановяване на присъственият учебен процес за учениците от I до ХІІ клас

Oт 01.11.2021 г. до второ нареждане се преустановява присъственият учебен процес за учениците от I до ХІІ клас в училищата на територията на община Русе, съгласно Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с писмо № РД-14-2497/29.10.2021 г. на Началника на РУО Русе. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.