График прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

След завършено основно образование:

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО x 2
  • МАТЕМАТИКА НВО x 2,
  • ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование

Максимален бал – 500
Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

  • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  • добър 4 се приравнява на 26 точки;
  • среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

ГРАФИК I-ви етап II-ри етап III-ти етап IV-ти етап
Подаване на документи 05-07.07.2023 26-27.07.2023 07-08.08.2023
Обявяване на списъците с приетите ученици до 12.07.2023 до 19.07.2023 до 31.07.2023 до 10.08.2023
Записване 13-17.07.2023 20-24.07.2023 01-02.08.2023 11-14.08.2023

Попълване на свободните места след четвърти етап-определя се от директора след 16.о8.2023г., но не по-късно от 10.09.2023г.

Работно време на училищната комисия:

  • в работни дни от 08:00 до 19:00 часа;
  • в събота от 08:00 до 15:00 часа.