Пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Професионална гимназия по транспорт – Русе обучава в  дуална система на образование – учене чрез работа. Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 8,9 и 10 клас, от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Спедиция, транспортна и складова логистика“, дуална система на обучение.

Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН “Подкрепа за дуалната система на обучение” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в фирми ЕТ „Електра“, ЕС „ТРАНС” и „София Франс Ауто” – Русе ЕАД, Дунарит и Spеedy.

Собствениците на фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата, да ги обучават на модерна техника със съвременни методи и ресурси. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Прилагането на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар